خدمات مطب

 

 • مشاوره قبل و بعد از بارداری
 • مراقبتهای دوران بارداری ( غربالگری ناهنجاریها ، سونوگرافی و… )
 • مشاوره دوران بلوغ ودوران یائسگی
 •  مشاوره زوجهای نابارور
 • درمانهای ناباروری ( IUI ، IVF تعیین جنسیت و PGD )
 • انجام پاپ اسمیر به روش مایع    ( liquid-base  )
 • بیوپسی اندومتر
 • هیدروسونوگرافی
 • سونوگرافی واژینال
 • غربالگری  سرطانهای شایع زنان
 • زایمان طبیعی ، سزارین
 • انجام کلیه اعمال جراحی زنان وجراحی ناهنجاریهای رحم
 • لاپاراسکوپی ، هیستروسکوپی ورزکتوسکوپی